[post-id]

ویزای تحصیلی

پذیرش از دانشگاه ها و کالج های انگلستان

ویزای کاری

با داشتن مدرک زبان و فوق لیسانس

ویزای تجاری

کسب اقامت دائم با سرمایه گذاری های تجاری

مشاوره رایگان

جهت سرمایه گذازی و اقامت انگلستان

دانشگاه آبردین (اسکاتلند)

یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در شهر قدیمی آبردین، اسکاتلند است. این دانشگاه باستانی در سال ۱۴۹۵ تأسیس شد. در آن زمان ویلیام الفینستون، اسقف آبردین، به نمایندگی از جیمز چهارم، پادشاه اسکاتلند درخواست ایجاد کینگز کالج آبردین را به پاپ الکساندر ششم تقدیم کرد. دانشگاه آبردین از لحاظ قدمت سومین دانشگاه قدیمی در اسکاتلند و پنجمین در جهان انگلیسی زبان است.
این دانشگاه به‌صورت کنونی آن، در سال ۱۸۶۰ با ادغام کینگز کالج، و ماریسکال کالج تأسیس شد. امروزه، دانشگاه آبردین همواره در ردهٔ ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد.

1
1

Aberdeen University