ویزای تحصیلی

پذیرش از دانشگاه ها و کالج های انگلستان

ویزای کاری

با داشتن مدرک زبان و فوق لیسانس

دانشگاه آبردین یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در شهر قدیمی آبردین، در اسکاتلند است. این دانشگاه باستانی در سال ۱۴۹۵ تأسیس شد. دانشگاه آبردین از لحاظ قدمت سومین دانشگاه قدیمی در اسکاتلند و پنجمین در جهان انگلیسی زبان است.

1