خدمات جانبی برای مهاجران

گروه حقوقی و مهاجرتی A&S به منظور کمک به موکلان خود خدمات جانبی زیر را به انها ارائه می نما ید.
-مشاوره پس از مهاجرت پیرامون شرایط و وسایل ضروری زندگی در انگلیس
-مشاوره وکمک در تامین مسکن مناسب (اجاره یا خرید) ودریافت وام های مسکن
-گشایش حسابهای مالی و بانکی
-یاری در خرید اتومبیل ودریافت بیمه مناسب
– (یاری و مشاوره در عرصه کاریابی وتاسیس کسب و کار( بیزینس