این نوع ویزا برای افرادی است که قصد مهاجرت به انگلستان را دارند و میخواهند فعالیت اقتصادی و تجاری را شروع کنند.
شخص متقاضی باید ثابت کند که 200 هزار پوند سرمایه را دارا می باشد.
حداقل امتیاز جهت کسب این ویزا 75 امتیاز می باشد.
این امتیاز بر اساس مدارک زیر تعیین خواهد شد.
1- داشتن حد اقل 200 هزار پوند سرمایه
2- مدارکی دال براینکه این مبلغ 200 هزار پوند در یکی از بانکهای معتبر وجود دارد.
3- مبلغ فوق قابل انتقال و دسترسی در انگلستان باشد .
4- توانایی در دانستن زبان انگلیسی
5- توانایی مالی شخص متقاضی جهت اداره امور خود و همراهانش در انگلستان که باید مدارک معتبری برای ان داشته باشد.

 

شخص متقاضی باید تاییدیه ای را از بانکی که در ان پول خود را نگهداری میکند داشته باشد که موارد ذیل در ان رعایت شده باشد
1-نامه اصل باشد بنابراین کپی و پیرنت قابل قبول نمی باشد .
2- گواهی بانک باید روی کاغذ اصلی بانک شامل سر برگ و ارم بانک را دارا باشد .
3-گواهی بانک باید دارای امضا و مهر شده توسط بانک باشد و توسط موسسات معتبر مانند دادگستری و وزارت امور خارجه تائید شود .

 

اگر شخص متقاضی سرمایه خود را در چند بانک نگهداری می کند می تواند از هر بانک تائیدیه جداگانه ای با همان مشخصات قبلی که ذکر شد را ارائه دهد
همچنین این گواهی باید به نام شخص متقاضی باشد و مقدار موجودی که در بانک دارد را به طور دقیق مشخص کند .اگر شخص متقاضی به همراه اشخاص دیگر سرمایه را در بانک دارد یعنی حساب مشترک دارد در ان صورت گواهی بانک باید مشخصات کامل کلیه افراد را به همراه تلفن و نشانی انها و ایمیل را دارا باشد .
تمام مدارک مورد نیاز باید توسط مترجم رسمی به طور کامل به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد .
این نوع ویزا شامل شخص متقاضی و افراد خانواده شامل همسر و فرزندان زیر 18 سال میشود .
پس از اخذ ویزا فرزندان شخص متقاضی می توانند از سیستم اموزش رایگان و مراکز درمانی رایگان بهرمند شوند.
خدمات جانبی این شرکت برای شما عزیزان شامل ثبت شرکت به نام فرد متقاضی در کوتاهترین زمان و همچنین راهنمایی شما در ایجاد بهترین سرمایه گذاری و ایجاد فعالیت اقتصادی خواهد بود .مشاورین این شرکت با توجه به سوابق شغلی شما عزیزان بهترین نوع سرمایه گذاری را به شما پیشنهاد خواهیم کرد .
اگر مایل به خرید و یا اجاره دفتر کار و یا مغازه باشید تمام امور مربوط به تنظیم قرارداد و کلیه امور اداری ان را انجام خواهیم داد .