منظور از مهاجرت در گروه سرمایه گذاری دو میلیون پوندی این است که شخص متقاضی بتواند بیش از دو میلیون پوند سرمایه خود را به انگلستان انتقال دهند.

متقاضیان این نوع ویزا می بایست 75 امتیاز را کسب نماید که بر اساس باعت مالی شخص متقاضی که مهمترین عامل جهت کسب این ویزا می باشد طراحی شده است.

 

نکات مهم جهت اخذ این نوع ویزا:

1) شخص متقاضی بایستی ثابت کند که مبلغ دو میلیون پوند در یکی از موسسات مالی که قابل دسترس در انگلستان است را دارد.

2) شخص متقاضی باید ثابت کند که دارای دارائی شخصی معادل دو میلیون است که می تواند هر گونه دارائی اعم از املاک یا دیگر دارائی ها باشد و این دارائی ها می تواند تحت نام همسر فرد متقاضی باشد.

3) هر گونه وام یا پولی معادل یک میلیون پوند که از طرف یکی از موسسات مالی و یا بانکهای معتبر قابل تائید, تحت نام فرد متقاضی داده شده باشد.

4) تمام این دارائی ها باید قابل تبدیل به پوند انگلستان و انتقال به انگستان باشند و در موقع تقاضا در یکی از بانکهای انگلستان و یا خارج انگلستان موجود باشد.

5) دارائی یا پول مورد نظر بایستی حداقل سه ماه قبل از تاریخ تقاضا در حساب شخصی متقاضی موجود و قابل اثبات از طریق بانک باشد.

6) این نوع ویزا نیازی به ارائه مدرک انگلیسی ندارد.

7) این نوع ویزا به شخص متقاضی اجازه می دهد که همسر و تمامی فرزندان زیر 18 سال خود را به انگلستان منتقل کند و آنها می توانند پس از دریافت ویزا از مزایای آموزش رایگان در مدارس و کالجهای انگستان و همچنین خدمات رایگان پزشکی بهره مند گردند.

8) همچنین برای این نوع ویزا فرد متقاضی نیاز به طرح اقتصادی (Business Plan) برای راه اندازی و ایجاد شغل دارد که می بایست از قبل ارائه گردد و متقاضی مشخص کند که به طور واضح قصد ایجاد چه نوع شغلی دارد و چه مقدار مبلغ برای راه اندازی آن نیاز دارد.

آگر قادر به اثبات وجود یک میلیون پوندسرمایه در بانک خود نیستید راههای دیگری وجود دارد که نشان دهید که این سرمایه را از قبل دارا بوده اید. اگر پول در یکی از بانکهای خارج از انگلستان است , شخص متقاضی باید مدارکی را نشان دهد که بانک نگه دارنده پول را در کوتاهترین زمان ممکن به انگلستان انتقال داده و به پوند تبدیل می گردد.

پیشنهاد می گردد که با مشاوره با وکلا و متخصصین شرکت A&S به آسانی و در کوتاهترین زمان ممکن اخذ ویزا نمایید و با گشایش حساب در یکی از بانکهای ایران و انگلستان انتقال سرمایه را به انگلستان به آسانی انجام دهید.

همچنین شرکت A&S ارائه دهنده بهترین طرحهای اقتصادی برای راه اندازی شغل و سرمایه گذاری شما عزیزان می باشد.