در این مطلب می خواهیم در رابطه با هزینه ی زندگی دانشجویی در کشور انگلستان ‏صحبت کنیم. هزینه زندگی دانشجویی در انگلستان باتوجه به شهر محل زندگی و نوع ‏زندگی هر فرد متفاوت میباشد.‏

در مورد هزینه زندگی در انگلستان مواردی را در زیر ذکر کرده ایم که می تواند شما را در این زمینه ‏کمک کند. هزینه ی زندگی در انگلستان با توجه به شهر و محل زندگی به دو قسمت تقسیم می ‏شود:‏

‏1- هزینه زندگی در لندن 

از نظر سفارت انگلستان هزینه ی زندگی در شهر لندن مبلغی حدودا ماهی 1000 پوند در نظر گرفته ‏شده است. با توجه به این مسئله دانشجو هم باید حساب بانکی که از خو به سفارت نشان می دهد ‏بر اساس همین رقم باشد. در نتیجه برای مثال اگر شخصی قصد دارد مثلا 9 ماه در لندن زبان ‏انگلیسی بخواند باید مبلغی در حدود 9000 پوند را در نظر بگیرد.‏

‏2- هزینه زندگی در خارج از لندن 

از نظر سفارت انگلستان برای زندگی در خارج از لندن هزینه ای حدودا ماهی 800 پوند در نظر گرفته ‏شده است. با توجه به این مسئله دانشجو هم باید حساب بانکی که از خو به سفارت نشان می دهد ‏بر اساس همین رقم باشد. در نتیجه برای مثال اگر شخصی قصد دارد مثلا 9 ماه در شهری غیر از لندن ‏مثلا منچستر زبان انگلیسی باید مبلغی در حدود 7200 پوند را در نظر بگیرد‎.‎

با توجه به نوع زندگی هر فرد این عدد ممکن است تغییر کند اما به طور کلی این عدد ، مبلغ مناسبی ‏برای هزینه ی زندگی در بریتانیا می باشد‎.‎

با توجه به شهر محل زندگی و نوع زندگی هر فرد هزینه ی زندگی دانشجویی در انگلستان متفاوت ‏می باشد، اما برای اینکه تصوری مناسب در رابطه با هزینه های زندگی در انگلستان داشته باشید ‏مواردی را در زیر ذکر کرده ایم. هزینه ی زندگی در انگلستان با توجه به شهر و محل زندگی به دو ‏قسمت تقسیم می شود، در این زمینه سوالات متداولی می شود که در زیر به آنها اشاره کرده ایم‎:‎

اگر دو نفر باشید به طور مثال اگر زن و شوهر باشید، هزینه ی زندگی چقدر خواهد بود؟

در این حالت اگر در شهر لندن اقامت داشته باشید هزینه ای حدودا 1500 تا 2000 پوند برای دو نفر در ‏نظر گرفته شده است که البته این هزینه به نوع محل اقامت هم بستگی دارد.‏

اما اگر در شهری غیر از لندن بخواهید زندگی کنید، حدودا 1200 تا 1600 پوند برای دو نفر را باید در نظر ‏گرفت.‏

هزینه ی یک دوره ی نه ماهه زبان که یک دوره ی کامل می باشد همراه با زندگی به طور قریبی در ‏شهر لندن چقدر خواهد بود؟

هزینه ی حدودی یک دوره ی زبان یک ساله بین 3000 تا 6000 پوند می شود که به طور میانگین ما ‏مبلغی حدود 4000 پوند و هزینه ی زندگی را حدودا ماهی 1000 پوند در نظر بگیریم، تقریبا هزینه ی ‏نه ماهه ی زبان در انگلستان ‏‎4000+9000 = 13000‎‏ می شود.‏

هزینه ی یک دوره ی نه ماهه زبان که یک دوره ی کامل می باشد همراه با زندگی به طور قریبی در ‏خارج از لندن به طور تقریبی چقدر خواهد بود؟

هزینه ی حدودی یک دوره ی زبان یک ساله بین 3000 تا 6000 پوند می شود که به طور میانگین ما ‏مبلغی حدود 4000 پوند و هزینه زندگی را حدودا ماهی 800 پوند در نظر بگیریم، تقریبا هزینه ی نه ‏ماهه ی زبان در انگلستان ‏‎4000 + 7200 = 11200‎‏ می شود.‏