دانشجویان در هنگام اوقات فراغت خود می‌توانند از امکانات حرفه‌ای موجود در شهرهای مختلف انگلستان استفاده کرده و یا به گردشگردی در انگلستان بپردازند. هزینه برخی فعالیت‌ها در اوقات فراغت به شرح زیر است.

هزینه عضویت یک ماهه در یک باشگاه ورزشی

لندن: 46.32 پوند              محدوده قیمت: 80 20 پوند

نیوکاسل: 21.78 پوند        محدوده قیمت: 40 11 پوند

منچستر: 26.42 پوند          محدوده قیمت: 45 20 پوند

هزینه ساعتی اجاره یک زمین تنیس

لندن: 11.84 پوند              محدوده قیمت: 20 6 پوند

نیوکاسل: 13.00 پوند        محدوده قیمت: 21 0 پوند

منچستر: 7.67 پوند             محدوده قیمت: 12 4 پوند

هزینه سینما برای یک فیلم بین‌المللی

لندن: 12.00 پوند              محدوده قیمت: 15 10 پوند

نیوکاسل: 8.50 پوند           محدوده قیمت: 12 8 پوند

منچستر: 8.50 پوند             محدوده قیمت: 10 – 7.5 پوند