انواع ویزای کاری

با داشتن مدرک زبان و فوق لیسانس

ویزای تحصیلی

پذیرش از دانشگاه ها و کالج های انگلستان

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی شمادر انگلستان

مشاوره مهاجرت

بررسی شرایط مهاجرتی شما

www.as-sponser-group.com

بانک خرید مشاغل در انگلستان ، برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .