خدمات جانبی برای مهاجران

گروه حقوقی و مهاجرتی A&S به منظور کمک به موکلان خود خدمات جانبی زیر را به انها ارائه می نماید.

  • مشاوره پس از مهاجرت پیرامون شرایط و وسایل ضروری زندگی در انگلیس
  • مشاوره وکمک در تامین مسکن مناسب (اجاره یا خرید) ودریافت وام های مسکن
  • گشایش حسابهای مالی و بانکی
  • یاری در خرید اتومبیل ودریافت بیمه مناسب
  • یاری و مشاوره در عرصه کاریابی و تاسیس کسب و کار با توجه به بودجه متقاضی