معرفی:

طبق اخرین قوانین وزارت کشور انگلستان,افرادی که قصد ازدواج با شخصی که ساکن کشور انگلستان است ,دارند ,می بایست اولا” هنگام ورود به انگلستان سنشان کمتر از 18 سال نبوده وتعهدات زیر را نسبت به همسر یا شوهر|آینده خود به دولت انگلستان ثابت نمایند

1-حتما”بعد ورود به انگلستان به همراه شوهر یا همسر آینده خود به صورت مشترک زندگی کنند.

2-شخصی که درخواست ازدواج رادارد باید ساک انگلستان بوده وشهروند انگلستان باشد.

نکته:این قانون هم شامل شهروندانی که ملیت انگلیسی دارند و هم افرادی که با ملیت های مختلف که مدت مدیدی است که در انگلستان زندگی و کار کرده اند و از حقوق شهروندی بر خوردارند میشوند.

مراحل اخذ ویزا:

متقاضی این نوع ویزامی بایست درخواست خود را از خارج انگلستان و با مراجعه به سفارت این کشورانجام داده و هنگام مراجعه مدارک ازدواج و هر گونه مدارکی که دال بر شهروند بودن شوهر یا همسر آینده خوددرانگلستان باشد تحویل دهند.

نکته:دلایل اصلی که باعث پذیرفتن افسر مهاجرت انگلستان جهت اجازهءورود مسافرینی که دارای ویزای نامزدی( fiancé)هستند به قرار زیر است:

*این افراد بایستی در تمام طول مدت حضورشان در انگلستان به همراه شوهر یا همسر خود زندگی کرده و مدارک بانکی و اجاره نامه و یا هر گونه مدارکی که نسبت به اثبات این موضوع کمک کند ارائه دهند که این مدارک میتواند جهت تمدید ویزای انها نیز نقش بسزایی داشته باند.

شرایط اخذ ویزا:

افرادی که با این نوع ویزا وارد انگلستان می شوند می توانند از تمامی مزایای رایگان شهروندان این کشور به آسانی استفاده کنند و همچنین اجازه کار تمام وقت بدون هیچ گونه شرایطی برای انها در نظر گرفته خواهد شدو این نوع ویزا قابل تبدیل به ویزای اقامت و ظرف مدت 5 سال به اقامت دائم تبدیل می شود.

تمدید ویزا:

این ویزا قابل تبدیل به ویزای اقامت خواهد بوداگر زوج متقاضی تمام مدت حضورشان به صورت مشترک وبا هم زندگی کرده باشندو مدارکی دال بر اثبات این موضوع به Home office ارائه دهند.

 

ویزای نامزدی fiancé

معمولا ویزای نامزدی منحصر به این می شود که شما بتوانید نامزد خود را به کشور انگلستان بیاوریدکه بتوانند به شما به پیوندند.واگر یکی از زوجین در خارج از انگلستان باشد در هر زمان که نامزدش بخواهد می تواند برای ایشان تقاضا کند وزوجه را به کشور انگلستان بیاورد. شما باید در این مدت بتوانید وضعی را برای اقامت خود معین کنید. به این منظور که باهم زندگی می کنید نه به صورت جداگانه ونه در مدت زمان محدودی و شما باید نشان دهید که ظرف مدت معقولی معمولا(شش ماه )ازدواج می کنید.و شما قرار است بعد از ازدواج به طور دائم باهم زندگی کنید. محلی برای اسکان نامزدتان و وابستگانشان تا موقع ازدواجتان بدون استفاده از امکانات دولتی تامین شده است. و باید وابستگان نامزدتان از نظر مالی تامین باشند بدون اینکه نیاز باشد کار کنند ویا به امکانات دولتی متوسل شوند.

در این راه مشاورین مهاجرتی ما در این عرصه با داشتن دانش در این ضمینه وتجربه کافی ترتیبات مناسب را در همیاری شما عزیزان فراهم می اورند.