• ویزای تجاری-دیداری به افرادی اعطاء می شود که برای 3 تا 6 ماه قصد اقامت در انگلستان جهت بررسی و برآورد طرح های تجاری را دارند.
• متقاضی باید در خارج از انگلستان اخذ ویزا نماید. در صورتیکه متقاضی از کشورهای غیر ویزای ( مانند کشورهای اروپایی – آمریکا ) باشد ، نیازی به اخذ ویزا در این گروه را ندارد .
• در صورتیکه متقاضی جهت کارهای آکادمیک و علمی و قصد اقامت بیش از 6 ماه وارد انگلستان شود باید حتماً ویزای مربوطه را صرف نظر از ملیت خود دریافت کند. ویزای متعدد ، مولتی ، برای این دسته از افراد در قالب ویزای 6 ماهه ، یک ساله ، دوساله ، پنج و ده ساله را می توان از سفارت انگلستان دریافت نمود.

برای ورود به بریتانیای کبیر در قالب ویزای تجاری – دیداری ، متقاضی باید واجد شرایط ذیل باشد :
• قصد ورود به انگلستان را تا حداکثر 6 ماه داشته باشد.
• قصد ترک کشور انگلستان را در پایان 6 ماه داشته باشد .
• پول کافی جهت اسکان در 6 ماه اقامت بدون نیاز به کار یا استفاده از منابع و کمکهای دولتی را داشته باشد .
• قصد گرفتن پول در مقابل ارائه خدمات تجاری و بازرگانی را نداشته باشد .
• قصد تحصیل را نداشته باشد .
• پول کافی جهت بازگشت به کشور متبوع خود را داشته باشد .

• دفتر یا شرکت فرد متقاضی باید در خارج از انگلستان بوده و وی قصد انتقال شرکت را به انگلستان حتی بصورت موقتی را نداشته باشد .

• متقاضی باید دستمزد یا حقوق خود را از خارج از انگلستان دریافت نماید .

متقاضیان ویزای تجاری- دیداری باید نشان دهند که در یکی از فعالیت های قابل قبول و قانونی ذیل فعال هستند:
• شرکت و حضور در جلسات ، مصاحبه ها و کنفرانس ها که قبل از ورود وی به انگلستان طرح ریزی و برنامه ریزی شده باشد .
• انجام معاملات ، مذاکرات تجاری یا عقد قراردادهای بازرگانی و توافقنامه
• دیدار از شرکت های های تجاری- بازرگانی
• تحویل کالا از خارج از انگلستان مانند راننده های کامیون که در مسیرهای بین المللی مشغول به کار هستند .
• راهنمایی تورهای سیاحتی و تفریحی که با شرکتهای خارج از انگلستان قرارداد کاری دارند .
• ایراد سخنرانی در کنفرانس های تجاری
• نمایندگی شرکت های نرم افزار رایانه ای که به قصد نصب و راه اندازی ، عیب زدایی یا تقویت سیستم های موجود وارد انگلستان می شوند .
• نمایندگی تولید کنندگان خارجی برای ورود به انگلستان جهت سرویس یا تعمیر فرآورده ها و تولیدات کارخانه در زمانی که هنوز آن فرآورده گارانتی معتبر دارد.
• نمایندگی ماشین آلات خارجی برای ورود به انگلستان جهت نصب و راه اندازی ماشین آلات بسیار سنگین که باید قطعه قطعه نصب شده و یکجا نمی باشد.
• مترجمان که قصد انجام وظیفه ترجمه را برای تجار و بازرگانان دارند، مشروط براینکه مترجمین در استخدام شرکت های خارج از انگلستان بوده و فقط جهت انجام و ارائه خدمات ترجمه وارد انگلستان شوند.
• هیئت رئیسه که قصد حضور در جلسات عالی شرکت را در انگلستان دارد مشروط بر اینکه در استخدام این شرکت انگلیسی نباشند.

تمدید ویزای تجاری – دیداری
حداکثر زمان اقامت متقاضیان ویزای تجاری – دیداری در انگلستان 6 ماه ( به استثنای ویزای آکادمیک و علمی ) می باشد. اگر متقاضی در زمان ورود به انگلستان 3ماه ویزا داشته باشد می تواند آن را حداکثر و فقط تا 6 ماه تمدید کند.
متقاضی به هیچ عنوان نمی تواند ویزای تجاری – دیداری خود را به دیگر گروههای مهاجرتی تبدیل کند.
افراد تحت تکفل این گروه شامل همسر و فرزندان زیر 18 سال نیز می توانند بمدت حداکثر 6 ماه همراه متقاضی اصلی ویزای تجاری – دیداری دریافت نمایند. شرکت A&S میتواند شما و همکارانتان را که نیاز به اخذ ویزای تجاری انگلستان دارید راهنمایی و مشاوره نماید.